Ets propietari d’un terreny? Vols construir una casa nova, ampliar una casa existent o reforma la que tens?

Es molt fàcil només tens que seguir aquests pasos, que nosaltres som arquitectes i t’ho gestionaren:
 
 
1 pas Disposar d’una parcel.la , si no en tens cap nosaltres t’oferim diferents opcions i preus.

2 pas Realitzar el estudi geotècnic i topogràfic del terreny. Adaptarem la casa a les teves necessitats, a la parcel•la i
          a la normativa vigent i et donarem el preu final de la teva vivenda.

3 pas Firma del contracte. Inici dels tràmits per l’obtenció de la llicència d’obres.

4 pas Obtinguda la Llicència municipals la casa es comença a construir.

5 pas Es segueix el procés constructiu amb la Direcció facultativa, arquitectes i arquitecte tècnic, fins l’obtenció de
          Certificat final de l’obra i la cèdula d’habitabilitat de casa teva.

6 pas Disfrutar de la teva nova casa.
info@arquitecturaplus.es